สกสค. นครศรีธรรมราช เปิดศูนย์ดูแลครูฯ ส่งเสริม สร้างสุข วัยเกษียณ
Image

สกสค. นครศรีธรรมราช เปิดศูนย์ดูแลครูฯ ส่งเสริม สร้างสุข วัยเกษียณ

               นายเสกสรรค์ ไชยเอื้อ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ตัวแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเลขาธิการฯ ได้ฝากความห่วงใย และมอบนโยบายแก่นายมาณพ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครศรีธรรมราช    และพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้
               1. ขอแสดงความเสียใจต่อทุกคน ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม ขณะนี้ สกสค. กำลังดำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือ
               2. ฝากให้ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ดูแล สกสค. และศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุให้ดี เพราะสกสค. เปรียบเสมือนบ้านของเรา
               3. จากปณิธานเดิมของ สกสค.ในยุคก่อนที่ว่า “ครอบครัวครู...เราดูแล” ในยุคนี้ก็ปรารถนาให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตระหนักและระลึกอยู่เสมอว่าครูและบุคลากรทางการศึกษา คือบุคคลสำคัญที่เราต้องดูแลเป็นอย่างดี จึงขอให้ “เรามีครู...อยู่ในหัวใจ”


รูปภาพ