สกสค. ถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เป็นพันธมิตรร่วมแก้หนี้วิกฤติครู
Image

          สกสค. จัดประชุมหารือและกำหนดแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยมีประธานสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู และผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องภาณุรังสีบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560

รูปภาพ