สกสค. ขานรับนโยบายรัฐบาล ... รวมพลังซื้อข้าวชาวนา ข้าวพันธุ์ดี ... เพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ "ทำเอง-ขายเอง"
Image


รูปภาพ