การเปิดเผยราคากลาง การจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์