"รวมพลังแห่งความภักดี" ทำดีด้วยกาย วาจา ใจ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Image


ไฟล์แนบอื่นๆ

 ข่าว 591122.jpg

รูปภาพ