ดร. วิวัฒน์ อ้นน่วม และ ดร. ธำรงค์ น่วมศิริ เข้ารับตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
Image


รูปภาพ