นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวง รับมอบงาน สกสค. จากนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
Image


รูปภาพ