การเปิดเผยราคากลางในการจัดจ้างเหมาบริการแพทย์ผู้ดำเนินการสถานพยาบาล สกสค. โดยวิธีตกลงราคา
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์