พิธีบวงสรวงฯ ณ บริเวณสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ในวันคล้ายวันสถาปนา ๙ กันยายน ๒๕๕๙
Image


ไฟล์แนบอื่นๆ

 สถาปนา สกสค._1089.jpg

รูปภาพ