การอบรมตามโครงการสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
Image

การอบรมตามโครงการสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รุ่นที่1 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. 
วันที่ 27-29 สิงหาคม 2559 
ณ โรงแรมแกรนด์ ราชพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
นายเอกศักดิ์ คงตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.เป็นประธานเปิดการอบรม

รูปภาพ