ผู้มีสิทธ์รับเงินสงเคราะห์
Image 

สำนักสวัสดิภาพครู
เลขหมายโทรศัพท์อัตโนมัติ 100 เลขหมาย
เบอร์ Call center โทร. 0-2 288-4500
เบอร์ (สายตรง) โทร. 0-2 288-4539, 0-2 288-4527
เบอร์ แฟกซ์ กลุ่ม ช.พ.ค. 0-2 288-4553