ผู้มีสิทธิสมัคร
Image
ผู้มีสิทธิสมัคร ช.พ.ค. จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาในสังกัด ดังนี้

สำนักสวัสดิภาพครู
เลขหมายโทรศัพท์อัตโนมัติ 100 เลขหมาย
เบอร์ Call center โทร. 0-2 288-4500, 0-2 288-4501
เบอร์ (สายตรง) โทร. 0-2 288-4541
เบอร์ แฟกซ์ กลุ่ม ช.พ.ค. 0-2 288-4553