พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ. ให้เกียรติมอบทุน "มูลนิธิทวี บุณยเกตุ"
Image

พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รมว.ศธ. ให้เกียรติมอบทุน "มูลนิธิทวี  บุณยเกตุ"

ในงาน "วันครู" เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 ที่คุรุสภาจัดขึ้น  ณ หอประชุมคุรุสภา โดยก่อนหน้านี้

คณะกรรมการมูลนิธิทวี  บุณยเกตุ  ได้เชิญผู้รับทุนเข้าพบปะกับนายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ 

เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิาการคณะกรรมการ สกสค. เพื่อให้โอวาท

และแสดงความยินดี  ณ ห้องประชุมเทพหัสดินฯ อาคารสำนักงาน สกสค.

..........................................


รูปภาพ