ศธ. จัดงานใหญ่ 'เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน'
Image


รูปภาพ