กฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘
Image

กฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๕๘

ณ วัดคูหาสวรรค์  
ตำบลคูหาสวรรค์  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง
วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

**************


รูปภาพ