รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
Image

พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
มอบนโยบายการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ ห้องบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา


ภาพ  : ประชาสัมพันธ์ สกสค. 

รูปภาพ