ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
Image

ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภาแหล่งที่มา : กลุ่มข่วยอำนวยการ

ภาพ : กลุ่มประชาสัมพันธ์

ผู้ดูแลระบบ : กลุ่่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพ