สกสค. ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ
Image