นายธนพร สมศรี
Image

นายธนพร สมศรี

 19 ม.ค. 2564  |   ผู้บริหาร สกสค.

Img

นายธนพร สมศรี

เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

 

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. (ชั้น 1)

128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต

เขตดุสิต    กทม.   10300

...........................................................

โทรศัพท์ 0 2356 0111

อีเมลล์  stanapohn@gmail.com​