นายอรรถพล ตรึกตรอง
Image

นายอรรถพล ตรึกตรอง

 12 ต.ค. 2561  |   ผู้บริหาร สกสค.

Img

นายอรรถพล ตรึกตรอง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.