นายธนพร สมศรี
Image

นายธนพร สมศรี

 5 พ.ย. 2563  |   ผู้บริหาร สกสค.

Img

นายธนพร สมศรี

เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

 

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. (ชั้น 1)

128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต

เขตดุสิต    กทม.   10300

...........................................................

โทรศัพท์ 0 2356 0111

อีเมลล์ thanaporn.som@otep.go.th