สำนักนิติการ
Image

สำนักนิติการ

  |   ผู้บริหาร สกสค.

 สำนักกฎหมายและคุ้มครองสิทธิครู

กลุ่มกฏหมายและอรรถคดี
นางสาวศศิมา  ทรัพย์พอกพูล
ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและอรรถคดี
กลุ่มวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์นายวิรัช  ทองเปรม
ผู้อำนวยการกลุ่มวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์