สำนักนิติการ
Image

สำนักนิติการ

  |   ผู้บริหาร สกสค.

 สำนักนิติการ

กลุ่มกฏหมายและอรรถคดี
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและอรรถคดี
กลุ่มวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ว่าง
ผู้อำนวยการกลุ่มวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์