ภารกิจ...เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
Image
Thumbnail
เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพ "พนักงานเจ้าหน้าที่เงินเดือนเต็มขั้น ประจำปี 2561" ขององค์การค้าฯ
 25 มิ.ย. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครสวรรค์
 11 มิ.ย. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้ครูบรรจุใหม่ เข้าใจ สกสค. บทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณครู
 9 มิ.ย. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กับธนาคารออมสิน
 7 พ.ค. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดกระบี่
 6 พ.ค. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดพังงา
 5 พ.ค. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดภูเก็ต
 5 พ.ค. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
 27 เม.ย. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์
 23 เม.ย. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
 9 เม.ย. 2561  |   อ่านต่อ...