ภารกิจ...เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
Image
Thumbnail
สกสค.มอบทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม 4 แสนบาท
 23 ก.ค. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เพื่อตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ครู
 25 มิ.ย. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เป็นประธานคณะทำงานเตรียมความพร้อมประเมินผลการปฏิบัติงาน ผอ.สกสค.จังหวัด
 24 มิ.ย. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการครูช่วยครู ครั้งที่ 2/2563
 18 มิ.ย. 2563  |   อ่านต่อ...