ภารกิจ...เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
Image
Thumbnail
หารือออมสิน เร่งแก้ไขปัญหาหนี้ค้างโครงการเงินกู้ ช.พ.ค. (หนี้ไตรมาส)
 10 ก.ค. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
บรรยายพิเศษ แนวทางการบริหารจัดการของ สกสค. แก่คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดกระบี่
 16 มิ.ย. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นบริษัทประกัน โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
 18 พ.ค. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประชุมสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
 14 พ.ค. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 4 พ.ค. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ร่วมพิธีปลงผมนาค และพิธีบรรพชาอุปสมบทเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
 2 พ.ค. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ยกทีมผู้บริหาร แพทย์ - พยาบาล โรงพยาบาลครู ศึกษาดูงาน คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
 30 เม.ย. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ครั้งที่ 4/2562
 26 มี.ค. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 22 มี.ค. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์รางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี 2562
 21 มี.ค. 2562  |   อ่านต่อ...