ภารกิจ...เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
Image
Thumbnail
อย่าพลาดชม!!! สัมภาษณ์พิเศษ เรื่องการให้ความช่วยเหลือและบiรเทาความเดือดร้อนช่วงภาวะ โควิด-19
 28 เม.ย. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ต้อนรับรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางมาสมัครสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ
 20 เม.ย. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ร่วมสนับสนุนนักรบเสื้อกาวน์ ให้กับโรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก
 13 เม.ย. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เตรียมความพร้อมสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส
 10 เม.ย. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ร่วมประชุมเร่งขับเคลื่อนการใช้งาน Microsoft Teams ตอบโจทย์การทำงานยุคดิจิทัล
 8 เม.ย. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เร่งสรรหาบริษัทประกันสำหรับผู้กู้เงินโครงการ ช.พ.ค. ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
 3 เม.ย. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 1/2563
 25 มี.ค. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบฯ (KTB Corporate Online)
 17 มี.ค. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสวัสดิภาพครููฯ ครั้งที่ 1/2563
 14 มี.ค. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสวัสดิการฯ ครั้งที่ 1/2563
 10 มี.ค. 2563  |   อ่านต่อ...