ภารกิจ...เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
Image
Thumbnail
มอบนโยบายผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. 9 กันยายน 2562
 9 ก.ย. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
คัดเลือกผู้ได้รับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ.2562
 13 ส.ค. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ร่วมลงนาม MOU ด้านการวิจัยกับสวนดุสิตโพล
 9 ส.ค. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เลขาฯ สกสค. เร่งติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณปี 62
 5 ส.ค. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประชุมคณะกรรมการ "ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย" ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพัชราวดี 1 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
 31 ก.ค. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมบูธการให้บริการของโรงพยาบาลครู สกสค.
 28 ก.ค. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ร่วมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ
 28 ก.ค. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
รมว.ศธ. มอบแนวทางการทำงาน สกสค.
 22 ก.ค. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตำแหน่งในกระทรวงศึกษาธิการวันแรก
 18 ก.ค. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
หารือออมสิน เร่งแก้ไขปัญหาหนี้ค้างโครงการเงินกู้ ช.พ.ค. (หนี้ไตรมาส)
 10 ก.ค. 2562  |   อ่านต่อ...