ภารกิจ...เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
Image
Thumbnail
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 1/2563
 25 มี.ค. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบฯ (KTB Corporate Online)
 17 มี.ค. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสวัสดิภาพครููฯ ครั้งที่ 1/2563
 14 มี.ค. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสวัสดิการฯ ครั้งที่ 1/2563
 10 มี.ค. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประชุมหารือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชีวิตครู
 6 มี.ค. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
 7 ก.พ. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดูแลสวัสดิการครูสร้างโอกาสทางการศึกษาบุตรหลาน
 5 ก.พ. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ร่วมพิธีลงนาม MOU ใช้ประโยชน์ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษากับคุรุสภา
 3 ก.พ. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ประจำเดือนมกราคม 2563
 29 ม.ค. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
16 มกราคม "วันครู" ร่วมทำบุญตักบาตร ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ
 16 ม.ค. 2563  |   อ่านต่อ...