ภารกิจ...เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
Image
Thumbnail
เลขาธิการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายสำนักงาน สกสค. จ.ขอนแก่น
 26 พ.ย. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สรรหาตำแหน่ง ผอ. สกสค. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร บรรยากาศคึกคัก
 25 พ.ย. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี พ.ศ. 2563
 31 ต.ค. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 30 ต.ค. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
นโยบายเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. (นายธนพร สมศรี) "โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจบริการ" ((เอกสารประกอบการบรรยาย))
 29 ต.ค. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ร่วมประชุมบุคลากรทางการแพทย์ พนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุขห้วงเวลาของโรงพยาบาลครู เพื่อร่วมหาแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลครูต่อไป
 22 ต.ค. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เป็นประธานในพิธีงาน "รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 11" ร่วมรำลึกถึงครูที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จชต.
 24 ก.ย. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
9 นโยบาย ภายใต้แนวคิด "โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจบริการ" ของเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. คนใหม่
 11 ก.ย. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
"โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจบริการ"
 9 ก.ย. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. ยินดีต้อนรับนายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ด้วยความยินดียิ่ง
 7 ก.ย. 2563  |   อ่านต่อ...