ภารกิจ...เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
Image
Thumbnail
ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. (6 มีนาคม 2562)
 6 มี.ค. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ยกร่างข้อบังคับคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วย โครงการพัฒนาชีวิตครู
 22 ก.พ. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
บรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ
 12 ก.พ. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ขอเชิญ...ติดตามชม...เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ในรายการ EduGuide 4.0
 5 ก.พ. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
แถลงข่าวงาน "เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1"
 1 ก.พ. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ครั้งที่ 1/2562
 31 ม.ค. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ขอเชิญ...ติดตามชม...เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ในรายการ EduGuide 4.0
 29 ม.ค. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เป็นประธานกล่าวนำประกาศเจตนารมณ์ "หน่วยงานสุจริตจิตอาสา"
 25 ม.ค. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประชุมคณะทำงานศึกษาข้อมูลแอพพลิเคชั่น กิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. (CPK-CPS Connect)
 24 ม.ค. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ร่วมงานตักบาตรวันครู ปีที่ 63 ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ
 16 ม.ค. 2562  |   อ่านต่อ...