ภารกิจ...เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
Image
Thumbnail
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุดรธานี
 27 ธ.ค. 2564  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
การประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
 24 ธ.ค. 2564  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบเลขาฯ หารือแนวทางการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้
 18 ธ.ค. 2564  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงาน สกสค. จังหวัดชลบุรี
 16 ธ.ค. 2564  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 3 ธ.ค. 2564  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันพ่อ
 3 ธ.ค. 2564  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
พิจารณาแนวทางการจัดสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 24 พ.ย. 2564  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่
 15 พ.ย. 2564  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. ถวายกฐินพระราชทานประจำปี 2564 ณ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย
 14 พ.ย. 2564  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงาน สกสค. จังหวัดศรีสะเกษ
 12 พ.ย. 2564  |   อ่านต่อ...