แกลลอรี่ภาพ
Image
Thumbnail
ประมวลภาพ : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สังกัดสำนักงาน สกสค.จังหวัดภาคกลาง
 14 ก.พ. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประมวลภาพ : การประชุมกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2563
 7 ก.พ. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประมวลภาพ : รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ สกสค.
 7 ก.พ. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประมวลภาพ : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดูแลสวัสดิการครูสร้างโอกาสทางการศึกษาบุตรหลาน
 5 ก.พ. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประมวลภาพ : พิธีลงนาม MOU ใช้ประโยชน์ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษากับคุรุสภา
 3 ก.พ. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประมวลภาพ : ประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค-ช.พ.ส. ประจำเดือนมกราคม 2563
 29 ม.ค. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประมวลภาพ : ประชุมศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน และการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สกสค.
 28 ม.ค. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประมวลภาพ : รองเลขาฯ สกสค. ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงราย
 20 ม.ค. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประมวลภาพ : ตักบาตร "วันครู" 16 มกราคม 2563
 16 ม.ค. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประมวลภาพ : ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องก่อนนำเสนอคณะกรรมการ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.
 15 ม.ค. 2563  |   อ่านต่อ...