แกลลอรี่ภาพ
Image
Thumbnail
ประมวลภาพ: บรรยากาศการรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี
 13 ก.ย. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประมวลภาพ: งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. 9 กันยายน 2562
 9 ก.ย. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประมวลภาพ:การประชุมคัดเลือกผู้รับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ.2562
 13 ส.ค. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประมวลภาพ : สกสค. และสวนดุสิตโพล ร่วมลงนาม MOU ด้านการวิจัย
 9 ส.ค. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประมวลภาพ : การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 3/2562
 5 ส.ค. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประมวลภาพ : การประชุมคณะกรรมการ "ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย" ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
 31 ก.ค. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประมวลภาพ : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมบูธการให้บริการของโรงพยาบาลครู สกสค.
 28 ก.ค. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประมวลภาพ : งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
 28 ก.ค. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประมวลภาพ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 24 ก.ค. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประมวลภาพ : สกสค. ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 18 ก.ค. 2562  |   อ่านต่อ...