แกลลอรี่ภาพ
Image
Thumbnail
ประมวลภาพ : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
 13 มี.ค. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประมวลภาพ : การประชุมยกร่างข้อบังคับ สกสค. ว่าด้วย โครงการพัฒนาชีวิตครู
 22 ก.พ. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประมวลภาพ : สกสค. 77 จังหวัด ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ
 12 ก.พ. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประมวลภาพ : งาน "เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1" วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562
 11 ก.พ. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประมวลภาพ : การแถลงข่าวงาน "เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1"
 1 ก.พ. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประมวลภาพ : ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ
 25 ม.ค. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประมวลภาพ : การประชุมคณะทำงานศึกษาข้อมูลแอพพลิเคชั่น กิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. (CPK -CPS Connect)
 24 ม.ค. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประมวลภาพ : ตักบาตรวันครูบริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 16 มกราคม 2562
 16 ม.ค. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประมวลภาพ : ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 1/2562
 15 ม.ค. 2562  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประมวลภาพ : การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน "เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1" วันที่ 14 มกราคม 2562
 14 ม.ค. 2562  |   อ่านต่อ...