ข่าวประชาสัมพันธ์
Image
Thumbnail
"นายธนพร สมศรี" เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
 10 ก.ย. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. วันที่ 9 กันยายน 2563
 9 ก.ย. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. จัดทำร่าง TOR จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนดิจิทัลและพัฒนาระบบสารสนเทศ
 14 ก.ค. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำในคณะกรรมการกองทุนเพื่อความมั่นคงของพนักงานเจ้าหน้าที่
 14 ก.ค. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลครูรับมอบแอลกอฮอลล์เจลจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 14 ก.ค. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางฯ การจัดประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
 2 ก.ค. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. เร่งขับเคลื่อน ข้อบังคับหอพัก สกสค. เพื่อรองรับการให้บริการ และการบริหารจัดการ
 30 มิ.ย. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
พิจารณาร่างหลักสูตรอบรมการสร้างวินัยทางการเงิน Online
 29 มิ.ย. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. ทำ MOU : จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ
 25 มิ.ย. 2563  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เตรียมความพร้อมประเมนผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด
 24 มิ.ย. 2563  |   อ่านต่อ...