คณะกรรมการ สกสค.
Image

คณะกรรมการ สกสค.

 
นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการ สกสค.

 

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ สกสค.

นายกมล รอดคล้าย

นายกมล รอดคล้าย

เลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการ สกสค.

นายการุณ สกุลประดิษฐ์

นายการุณ สกุลประดิษฐ์

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ สกสค.


นายสุภัทร จำปาทอง

นายสุภัทร จำปาทอง

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ สกสค.

นายสุเทพ ชิตยวงษ์

นายสุเทพ ชิตยวงษ์

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ สกสค.

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรรมการ สกสค.


นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์

นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์

ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการคุรุสภา
กรรมการ สกสค.

นายพิษณุ ตุลสุข

นายพิษณุ ตุลสุข

ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
กรรมการและเลขานุการ