คณะกรรมการ สกสค.
Image

คณะกรรมการ สกสค.

 
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการ สกสค.

 

นายประเสริฐ บุญเรือง

นายประเสริฐ บุญเรือง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ สกสค.

นายสุภัทร จำปาทอง

นายสุภัทร จำปาทอง

เลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการ สกสค.

นายอำนาจ วิชยานุวัติ

นายอำนาจ วิชยานุวัติ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ สกสค.


ศาตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช

ศาตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ สกสค.

นายณรงค์ แผ้วพลสง

นายณรงค์ แผ้วพลสง

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ สกสค.

นายอัมพร พินะสา

นายอัมพร พินะสา

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรรมการ สกสค.


นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์

เลขาธิการคุรุสภา
กรรมการ สกสค.

นายธนพร สมศรี

นายธนพร สมศรี

เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
กรรมการและเลขานุการ