สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ภาพกิจกรรม

Thumbnail
วันครู ครั้งที่ ๖๒ "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา" ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
 16 ม.ค. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประชุมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด 16 จังหวัดภาคเหนือ
 6 ม.ค. 2561  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
การประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 16 ธ.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. ขับเคลื่อนองค์กร เตรียมพร้อมบุคลากร ก้าวทันยุคไทยแลนด์ 4.0
 7 ธ.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการควบคุมภายในสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
 27 พ.ย. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
การฝึกอบรมหลักสูตร "พื้นฐานการวางแผนการเงิน" ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 14 พ.ย. 2560  |   อ่านต่อ...

 ชมภาพกิจกรรม ทั้งหมด

 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

 ประชาสัมพันธ์ สกสค. 02-282-3831, Call center ช.พ.ค. - ช.พ.ส. 02-288-4500

  webadmin@otep.moe.go.th