สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ภาพกิจกรรม

Thumbnail
การฝึกอบรมหลักสูตร "พื้นฐานการวางแผนการเงิน" ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 14 พ.ย. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดลำปาง
 10 พ.ย. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
งาน “ร้อยดวงใจเชิดชูเกียรติผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา : นายทวี บุณยเกตุ”
 3 พ.ย. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
กฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดแจ้งแสงอรุณ พระอารามหลวง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
 2 พ.ย. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. ร่วมจัดซุ้มประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนบริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ
 25 ต.ค. 2560  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีฯ
 16 ต.ค. 2560  |   อ่านต่อ...

 ชมภาพกิจกรรม ทั้งหมด

 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

 ประชาสัมพันธ์ สกสค. 02-282-3831, Call center ช.พ.ค. - ช.พ.ส. 02-288-4500

  webadmin@otep.moe.go.th